Chiêm Hóa nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp: Các mục tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch

12/11/2018 9:15

Tuyenquang.gov.vn: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, cấp ủy, chính quyền huyện Chiêm Hóa đã quyết tâm đổi mới, đề ra chủ trương lãnh đạo đúng, sát trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.Thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa).

Đổi mới cách làm

Nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế, Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện khai thác thế mạnh trong nông nghiệp để tạo ra bước đột phá trong phát triển nông nghiệp. Trong đó, huyện chú trọng đổi mới tư duy sản xuất cho người dân thông qua các định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ hàng hóa và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông sản. BCH Đảng bộ huyện chỉ đạo triển khai hiệu quả các đề án, dự án, kế hoạch, mô hình sản xuất mới phát triển kinh tế nông nghiệp.

Theo đó huyện đã tổ chức thực hiện tái cơ cấu thời vụ lạc đông; mô hình cánh đồng lớn và mô hình cánh đồng mẫu nâng cao năng suất mía nguyên liệu; mô hình liên kết chăn nuôi trâu thịt tập trung an toàn sinh học... Các xã đã nghiên cứu, lựa chọn một sản phẩm đặc trưng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để đầu tư, phát triển, từng bước trở thành sản phẩm thương hiệu của địa phương.

Với nhiều nỗ lực trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đến nay cơ cấu cây trồng của huyện đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Nhiều địa phương trên địa bàn huyện đã lựa chọn những hướng đi mới để xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa như: Sản xuất lạc hàng hóa tại các xã Phúc Sơn, Minh Quang, Tân Mỹ, Xuân Quang; trồng lúa chất lượng cao tại Hòa Phú, Yên Nguyên; mô hình cánh đồng mía lớn ở xã Tân Thịnh, trồng cam tại các xã Hà Lang, Trung Hà; khôi phục, chọn lọc đàn vịt bầu ở xã Hùng Mỹ, Yên Lập; chăn nuôi trâu ở Vinh Quang… 

Không chỉ đổi mới trong chỉ đạo phát triển kinh tế, để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Chiêm Hóa đã có cách làm sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ và giao nhiệm vụ cho người đứng đầu. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành chỉ thị số 01-CT/HU ngày 6-4-2016 về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chủ động xây dựng lịch phân công cụ thể cho các đồng chí cấp ủy huyện phụ trách cơ sở, đồng thời phân công các đồng chí cấp ủy huyện, lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, MTTQ và các đoàn thể huyện dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. 
 


Nhân dân xã Hòa Phú (Chiêm Hóa) đóng góp ngày công làm nhà văn hóa thôn bản.

Kết quả vững chắc

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXI đề ra 15 mục tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, thương mại, du lịch, dịch vụ, công nghiệp để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo phát triển văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội… Đến nay huyện có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết đề ra.

Nổi bật là giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2017 đạt trên 1.600 tỷ đồng, tăng bình quân 6%/năm. Tổng diện tích rừng đã trồng được trong giai đoạn 2016 - 2018 đạt 5.834 ha, bằng 72,9% so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Hàng năm khai thác trên 1.400 ha, sản lượng trên 115.000 tấn. Huyện cũng thu hút thêm được một số nhà đầu tư phát triển công nghiệp như: Dự án nhà máy gỗ của Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang dự kiến đi vào hoạt động ổn định trong năm 2019, nhà máy sản xuất gỗ ván ép xuất khẩu của Công ty TNHH Thuận Gia Thành. Huyện mở rộng và phát triển thêm các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực: Chế biến lâm sản, khai thác vật liệu xây dựng, may mặc, doanh nghiệp; phát triển hợp tác xã và một số cơ sở sản xuất gia công cơ khí...

Trong phát triển du lịch, huyện đã triển khai thực hiện Đề án bảo tồn kiến trúc nhà sàn truyền thống dân tộc Tày gắn với Khu di tích lịch sử Kim Bình và phát triển dịch vụ du lịch tại thôn Bó Củng xã Kim Bình để thu hút khách du lịch đến tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình; tiếp tục đầu tư, tôn tạo điểm du lịch Thác Bản Ba theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn tôn tạo, phục dựng các đền, chùa đã được xếp hạng di tích để phát triển du lịch tâm linh, tổ chức tốt các lễ hội cấp huyện, cấp xã trên địa bàn. Huyện cũng đang triển khai thực hiện các bước xây dựng Đề án thu hút đầu tư xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái tại thôn Biến, xã Phúc Sơn và đề án thu hút đầu tư xây dựng điểm dừng chân Đèo Gà gắn với điểm du lịch cộng đồng thôn An Phú, xã Phúc Thịnh.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh thực hiện. Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 10,84 tiêu chí, 4 xã đạt 19/19 tiêu chí (Yên Nguyên, Kim Bình, Vinh Quang, Hòa Phú). Phấn đấu đến hết năm 2018 có xã Phúc Thịnh đạt 19/19  tiêu chí, nâng tổng số xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới toàn huyện lên 5 xã, cùng với đó, xã Trung Hòa cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Thời gian tới, huyện tập trung triển khai thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Đồng thời khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Huyện tập trung phát triển hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; giải quyết việc làm cho người lao động. Huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế.

Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email