Quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu

13/11/2018 15:0

Tuyenquang.gov.vn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa mới ban hành Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu.Học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Na Hang
 đọc sách bên tủ sách “Thư viện xanh” của nhà trường. Ảnh: Lê Thùy.

Thông tư áp dụng với đối tượng là các thư viện và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu.

Thông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu.

Nguyên tắc hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu bao gồm: Tuân thủ quy tắc, quy trình nghiệp vụ thư viện và các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo an toàn về con người và tài sản của thư viện; chủ động, kịp thời, linh hoạt; đảm bảo cung cấp cơ hội tiếp cận với tài liệu, xây dựng không gian đọc, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí cho mọi đối tượng, đặc biệt là thiếu nhi, người cao tuổi và người khuyết tật; ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ thư viện điện tử nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; có sự phối hợp giữa thư viện và các cơ quan liên quan nhằm chia sẻ và phát huy hiệu quả nguồn lực, tiện ích cho người sử dụng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email