Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

5/12/2018 19:30

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 5/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh đã trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ II Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại diện Thường trực HĐND 141 xã, phường, thị trấn và 50 cử tri là trưởng một số thôn, bản, tổ dân phố của thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn, sinh viên Trường Đại học Tân Trào.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
 


Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Việt Hòa
 
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Kỳ họp sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019; xem xét các báo cáo của HĐND, các ban HĐND, UBND tỉnh và các ngành liên quan; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019; xem xét kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh về thực hiện công tác y tế dự phòng; kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế về việc chấp hành pháp luật bảo vệ và phát triển rừng. Kỳ họp xem xét thông qua 16 nghị quyết, trong đó có những nghị quyết quan trọng; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu; chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành tỉnh. Đây là những nội dung giám sát rất quan trọng, thể hiện trách nhiệm của HĐND theo quy định pháp luật. Đồng chí đề nghị các đại biểu đề cao trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực tại kỳ họp. 

Kỳ họp nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn báo cáo kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019. Báo cáo nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh và sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,04%, cao nhất kể từ năm 2016 trở lại đây. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14.500 tỷ đồng; sản lượng lương thực trên 34,4 vạn tấn; du lịch, thương mại, dịch vụ có bước phát triển; cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh có bước chuyển biến; giáo dục, y tế, văn hóa - thông tin, thể thao có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,32% xuống 15,38%. Trong báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với năm trước, diện tích trồng cây đậu tương, mía nguyên liệu đạt thấp; cơ sở vật chất một số trường học chưa đáp ứng yêu cầu; đời sống nhân dân một số nơi vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn…
 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh tại phiên khai mạc kỳ họp thứ bảy,
HĐND tỉnh khóa XVIII.  Ảnh: Việt Hòa

Năm 2019, UBND tỉnh đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 21 chỉ tiêu chủ yếu, 14 giải pháp thực hiện, trong đó đề cao nhiệm vụ tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá, sáng tạo, mang lại hiệu quả thực chất. Chú trọng khâu tổ chức thực hiện để các cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. Gắn với chỉ đạo, triển khai với công tác đôn đốc, kiểm tra, xử lý nghiêm việc chậm trễ thực hiện nhiệm vụ công việc. Thường xuyên rà soát và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng giải quyết các kiến nghị sau giám sát, các ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Kỳ họp cũng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh trình bày báo cáo Kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kinh phí Trung ương ủy quyền; kinh phí của Bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc; kinh phí viện trợ và các quỹ do tỉnh quản lý 10 tháng đầu năm 2018; Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; một số nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019.
 


Lấy phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín tại kỳ họp. Ảnh: Việt Hòa
 
Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp, các ngành cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế đã chỉ ra trong các báo cáo trình tại kỳ họp, đồng thời có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, đồng bộ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí nhấn mạnh, công tác chỉ đạo, điều hành cần khẩn trương thực hiện các giải pháp, chủ trương còn lại của nhiệm kỳ để phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp và khó đạt. Các cấp, ngành sớm xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu năm 2019, tập trung vào các việc: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, quan tâm cải cách hành chính, chăm lo lĩnh vực văn hóa - xã hội. Cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, cần tiếp tục triển khai nghiêm túc các nghị quyết Trung ương 6,7,8 khóa XII của Đảng. HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, quan tâm đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri…
 
Buổi chiều, Kỳ họp nghe UBND tỉnh Báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cũng trong chương trình ngày làm việc chính thức thứ nhất của kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII đã tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.Trong đó HĐND tỉnh có 8 người được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, trưởng các ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. UBND tỉnh có 20 người được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh thuộc HĐND và UBND tỉnh do HĐND bầu, số phiếu hợp lệ là 57/57 phiếu. Tỷ lệ người có số phiếu tín nhiệm cao đạt trên 80% chiếm 28,57%.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp đã xem báo cáo giám sát chuyên đề bằng hình ảnh của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2018; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc thực hiện công tác y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 - 2017.

Ngày mai (6/12), kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc.
PV
  
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email