Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII

6/12/2018 18:14

Tuyenquang.gov.vn: Ngày làm việc chính thức thứ 2, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
 


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận phần thảo luận. Ảnh: Thanh Phúc

Sau khi nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII; nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; một số nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019, các đại biểu đã thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019. Tại phiên thảo luận đã có 17 lượt đại biểu HĐND tỉnh phát biểu thảo luận. Qua thảo luận, các đại biểu đã đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của chính quyền, sự quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cùng cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018. Năm 2018 và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch hàng năm, bảo đảm theo đúng lộ trình của kế hoạch 5 năm. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách tăng hàng năm. Nông lâm nghiệp tăng trưởng khá và chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; thương mại, dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc; hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, hoàn thiện, nhất là hệ thống giao thông, điện,... An ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có chuyển biến tích cực và từng bước được nâng lên. 

Tham gia thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu nêu ý kiến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và thực hiện nghị quyết số 03/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ cây giống chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021 còn gặp nhiều khó khăn; về việc thiếu biên chế giáo viên, cơ sở vật chất một số trường học chưa đảm bảo yêu cầu. Các đại biểu cũng nêu lên thực trạng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường ở nông thôn, tình trạng sử dụng thuốc trừ cỏ tràn lan gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe con người, lĩnh vực trật tự đô thị; vấn đề gia tăng tình trạng buôn bán và sử dụng ma túy tổng hợp, tín dụng đen; vấn đề cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phát triển sản xuất hàng hóa...

Phát biểu kết luận phần thảo luận, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương theo trách nhiệm quản lý, nghiêm túc tiếp thu để có giải pháp tích cực trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh tăng cường hơn nữa các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; giám sát việc thực hiện các kết luận của Chủ tọa, các ý kiến trả lời, lời hứa tại kỳ họp, các kiến nghị qua giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh. Đồng thời, gương mẫu thực hiện và động viên nhân dân thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND tỉnh.
 


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng
trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Phùng Quang Đông,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sơn Dương.  Ảnh: Thanh Phúc
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn trao
Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác
từ năm 2013 đến năm 2017.  Ảnh: Thanh PhúcThừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương
Lao động hạng Ba cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017.
                                                                        Ảnh: Thanh Phúc

Trong ngày làm việc thứ 2, các đại biểu cũng đã xem xét, thảo luận và thông qua các dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp: Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019; về Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định nội dung, mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; về Phương án phân bổ 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 vốn ngân sách Trung ương và dự kiến vốn ngân sách Trung ương năm 2019; về phương án phân bổ và giao dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Tuyên Quang; Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Cũng tại ngày làm việc thứ hai, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao: Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Phùng Quang Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sơn Dương; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đình Quang,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Tiến Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Triệu Thị Lún, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ma Thế Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nông Thị Bích Huệ, Giám đốc Sở Nội vụ; Mai Đức Thông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày mai (7/12), kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc.
 
PV

 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục