UBND tỉnh yêu cầu tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

24/6/2019 13:4

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

 
Điểm thi trường THPT Ỷ La (TP Tuyên Quang) đã được
chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi THPT quốc gia. Ảnh: Huy Hoàng
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 rà soát kỹ cán bộ tham gia tổ chức thi bảo đảm số lượng và yêu cầu chất lượng. Tiếp tục quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; phân công rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng cán bộ trong từng khâu tổ chức thi; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ được phân công công tác coi thi, thanh tra thi, đảm bảo tất cả các cán bộ được phân công trong từng quy trình tổ chức thi phải nắm vững và thực hiện nhiệm vụ theo đúng Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, gian lận trong thi cử, nhất là tiêu cực, gian lận có tổ chức; xử lý kỷ luật nghiêm khắc cán bộ thi, thanh tra thi có hành vi vi phạm Quy chế thi cũng như quy trình tổ chức Kỳ thi. Tiếp tục triển khai công tác đề thi, thực hiện chặt chẽ quy trình in sao đề thi để đảm bảo đủ số lượng đề thi với chất lượng tốt nhất, tuyệt đối không xảy ra sai sót; đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật trong các khâu in sao, vận chuyển, lưu giữ, sử dụng đề thi tại các điểm thi.
 
Đồng thời, rà soát kỹ điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác châm sthi (nhất là chấm thi trắc nghiệm) và công tác coi thi tại các điểm thi thuộc Hội đồng thi (nhất là các điểm thi ở vùng sâu, vùng xa, các điểm thi đặt sát khu dân cư, cơ quan, nhà máy, công xưởng... có thể gây khó khăn cho công tác bảo vệ an ninh trật tự của điểm thi); bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện tối đa về đi lại, nơi ăn, ở cho cán bộ, giáo viên nhất là cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng về làm thi tại địa phương. Xây dựng phương án phù hợp để kịp thời khắc phục khó khăn, bất cập và xử lý sự cố bất thường nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc dự thi của thí sinh và an toàn tuyệt đối cho cán bộ tham gia tổ chức thi. Có phương án cụ thể hỗ trợ về đi lại, ăn ở cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm thi; tuyệt đối không để thí sinh nào vì khó khăn mà không thể dự thi. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện, thành phố để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thiết bị, vật dụng trái phép mang vào phòng thi nhất là các thiết bị công nghệ cao sử dụng vào mục đích gian lận; xử lý kịp thời mọi hành vi tiêu cực hoặc tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, góp phần đảm bảo kỷ cương và công bằng trong Kỳ thi.
 
Tăng cường củng cố hạ tầng công nghệ thông tin để việc công bố kết quả thi được thuận lợi, không xảy ra tình trạng ngẽn mạng, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi có kết quả thi. Rà soát kỹ phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp điện, nước tại tất cả các điểm thi; tăng cường công tác truyền thông để phổ biến quy chế thi và các quy định của pháp luật có liên quan nhằm ngăn chặn kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, gian lận trong thi cử, nhất là tiêu cực, gian lận có tổ chức. Thường trực tiếp nhận thông tin trong thời gian tổ chức Kỳ thi, kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia, UBND tỉnh diễn biến tình hình trong từng ngày thi và những vấn đề phát sinh (nếu có).
 
Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 theo chức năng, nhiệm vụ tích cực, chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 01/6/2019 và các nội dung nêu trên đảm bảo đạt kết quả và đúng quy định hiện hành.
PV
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục