Kế hoạch 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính Phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh

Thể loại: Kế hoạch
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 105/KH-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 24/11/2018
Trích yếu: Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính Phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: