Kế hoạch 106/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 03/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Thể loại: Kế hoạch
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 106/KH-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 24/11/2018
Trích yếu: Thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 03/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: