Kế hoạch 109/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Triển khai thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người"

Thể loại: Kế hoạch
Lĩnh vực: 2 Chế độ chính sách
Số ký hiệu: 109/KH-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 28/11/2018
Trích yếu: Triển khai thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người"
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: