Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1602/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên...

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1615/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh...

​Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN năm 2019
UBND tỉnh vừa có công văn gửi Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Bưu điện tỉnh về thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN năm 2019.

​Công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 353 /QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Công an Tuyên Quang trả lại tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi
Ngày 16/4/2019, Công an tỉnh Tuyên Quang đã làm thủ tục trao trả tài sản cho du khách nước ngoài bị đánh rơi khi đi du lịch tại địa phương.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Tuyên Quang - 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
Ngày 15/4/1974, lực lượng Cảnh sát cơ động được thành lập. Trải qua 45 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành lực lượng Cảnh sát cơ động đã không ngừng lớn mạnh về số lượng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp...

Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2019.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 294/QĐ-UBND công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Tuyên Quang đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020
Ngày 08/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch hành động số 44/KH-UBND, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1614/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp...

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 và quản lý định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Ngày 05/4/2019, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 và quản lý định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1599/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh...

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kêt quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa,...

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 295/QĐ-UBND công bố danh mục 4 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất thải y tế
UBND tỉnh vừa có công văn gửi gửi các Sở: Y tế, Tài Nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố về tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất thải y tế.