Sở Tài chính chính tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị CNTT phục vụ hoạt động các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cấp tỉnh

2/6/2018 9:47

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục