Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo mời thầu. Gói thầu số 1: Mua vở viết, SGK cấp cho học sinh các trường tiểu học thuộc xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khắn và học sinh TRường PTDTNTTHCS huyện Lâm BÌnh

12/7/2018 14:51

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục