Thông báo Công khai nhu cầu mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung của UBND thành phố Tuyên Quang.

17/7/2018 13:3

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục