Thông báo Công khai kết quả mua sắm tập trung. Gói thầu: Mua vở viết, SGK cấp cho học sinh các trường tiểu học thuộc các xã đặc biệt khó khăn và học sinh trường PTDTNT THCS huyện Lâm Bình

16/8/2018 14:51

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục