Thông báo công khai thoả thuận khung; kết quả mua sắm tập trung của UBND huyện Sơn Dương. Gói thầu: Mua sắm máy móc tập trung, thiết bị công nghệ thông tin do phát sinh được giao dự toán bổ sung của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Sơn Dương

24/9/2018 10:1

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục