Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang thống báo mời thầu, gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện Hàm Yên

19/12/2018 15:14

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục