Thông báo công khai nhu cầu mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung, gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị CNTT phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh

29/6/2019 8:45

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 24/6/2019, Sở Tài chính Tuyên Quang ban hành văn bản số 862/STC-QLG&CS về Thông báo công khai nhu cầu mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung, gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị CNTT phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh. BBT Cổng TTĐT tỉnh đăng tải toàn văn văn bản này để các doanh nghiệp, nhà thầu biết.

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục