Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung, gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị CNTT phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh

7/8/2019 15:40

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục