Lời nói đầu

Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang biên soạn và phát hành cuốn "Niên giám Thống kê tỉnh Tuyên Quang năm 2015".

Cuốn sách này bao gồm số liệu chính thức các năm 2010,  2012, 2013, 2014 sơ bộ năm 2015 của tỉnh Tuyên Quang. Cuốn niên giám năm 2015 được thiết kế theo Maket niên giám cấp tỉnh do Vụ Thống kê Tổng hợp Tổng cục Thống kê quy  định do vậy nhiều chỉ tiêu được bổ sung tuy nhiên nhiều chỉ tiêu các cuốn niên giám những năm trước có năm nay được loại bỏ. Các chỉ tiêu, số liệu được tính toán chuyển đổi từ giá cố định năm 1994 về giá so sánh năm 2010; được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.

Trong quá trình biên soạn, Ban Biên tập đã rà soát, điều chỉnh một số số liệu đã in trong các cuốn niên giám trước. Đề nghị quý độc giả thống nhất sử dụng số liệu trong cuốn Niên giám này.

Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang xin chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị và cá nhân đã ủng hộ và có những ý kiến quý báu đối với cuốn Niên giám tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua.

Trong quá trình biên soạn tài liệu không tránh khỏi những sai sót, Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang rất mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả để nghiên cứu, bổ sung cho những lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.

Các ý kiến đóng góp xin gửi về: Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang - Số 8, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 0273823523.

Email: tuyenquang@gso.gov.vn

Một số kí hiệu chuyên môn sử dụng trong Niên giám Thống kê:

(-) : Không có hiện tượng phát sinh

(...) : Có hiện tượng phát sinh nhưng không thu thập được.

 

Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang