Sơn Dương thu ngân sách nhà nước đạt 96,1 dự toán tỉnh giao

26/11/2018 7:55

Tuyenquang.gov.vn: Tính đến cuối tháng 11/2018, Chi cục Thuế huyện Sơn Dương thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) 99.000 triệu đồng, đạt 96,1% dự toán tỉnh giao (kế hoạch 103.000 triệu đồng), bằng 106,4% so với cùng kỳ năm 2017.Một góc Dây chuyền may của Nhà máy May Tuyên Quang do Tập đoàn Dệt May Việt Nam
(Vinatex) làm chủ đầu tư  tại xã Phúc Ứng, Sơn Dương.       Ảnh: Thanh Phúc

Trong đó, số do ngành Thuế quản lý thu 94.000 triệu đồng, đạt 95,4% dự toán tỉnh giao (kế hoạch 98.500 triệu đồng). Hầu hết các khoản thu đều đạt tỷ lệ khá như: Lệ phí trước bạ thu 10.887 triệu đồng, đạt 97,2% dự toán giao; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 241 triệu đồng, đạt 123,6% dự toán; thu tiền thuê đất 7.974 triệu đồng, đạt 99,7% dự toán; thu tiền sử dụng đất 25.335 triệu đồng, đạt 126,6% dự toán; phí, lệ phí thu 6.072 triệu đồng, đạt 86,1% dự toán. Ước thu NSNN trên địa bàn huyện năm 2018 hoàn thành vượt mức dự toán được giao với số thực hiện 110.600 triệu đồng, đạt 107,4% dự toán UBND tỉnh giao.

Từ nay đến hết năm, Chi cục Thuế Sơn Dương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chính sách thuế, hỗ trợ giải quyết kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, duy trì tốt việc khai thuế, nộp thuế điện tử; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế, tích cực triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế. Phối hợp với các ngành tổ chức cưỡng chế nợ thuế đối với doanh nghiệp cố tình chây ỳ, phấn đấu đến 31/12/2018 tỷ lệ nợ thuế dưới 5% tổng số thu trên địa bàn.
PV
 

 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email