Tuyên Quang tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

7/7/2017 16:23

Tuyenquang.gov.vn: Tỉnh ủy Tuyên Quang vừa có văn bản số 15-Ctr/TU về Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đến năm 2030, tổng thu du lịch đạt trên 10% GRDP toàn tỉnh.Quang cảnh hồ công viên Tân Quang (TP Tuyên Quang).            Ảnh: C.T.V.

Theo Chương trình hành động đề ra, tỉnh phấn đấu mục tiêu đến năm 2020 đón trên 2,2 triệu lượt khách du lịch; tạo việc làm cho khoảng 16.000 lao động ngành du lịch; xây dựng Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành Khu du lịch quốc gia; “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Khu di sản thiên nhiên Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) - Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) được công nhận là di sản thế giới. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung phát triển Khu du lịch trung tâm thành phố Tuyên Quang và phụ cận, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình trở thành các khu du lịch trọng điểm của tỉnh; xây dựng ít nhất 2 sản phẩm du lịch của tỉnh mang tầm thương hiệu quốc gia và khu vực. Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, ngành du lịch cơ bản là ngành kinh tế quan trọng, tạo được các yếu tố nền tảng để sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đón trên 5 triệu lượt khách du lịch và tổng thu du lịch đạt trên 10% GRDP, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác…

Trên cơ sở 8 nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết 08 Bộ chính trị đã đề ra, Chương trình hành động đã cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành du lịch tỉnh nhà, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như: Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; Công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; Phát triển sản phẩm du lịch, gắn kết chặt chẽ phát triển du lịch với bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống và danh lam thắng cảnh, đẩy mạnh sản xuất, chế tạo hàng hóa, đồ thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm phục vụ du lịch; Đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, tăng cường liên kết vùng để phát triển du lịch; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục