Đến tháng 01/2018 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,72%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 07/02/2018 14:31
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Kỷ niệm Ngày Khí tượng thế giới năm 2018 23/3/2018 18:10

Ngày 23/3, Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Khí tượng thế giới 23/3 và Giới thiệu Khu di tích lịch sử Nha khí tượng Yên Sơn. ...

Phê duyệt hỗ trợ các hộ nghèo thuộc các xã khu vực II, khu vực III 22/3/2018 11:48

UBND tỉnh vừa phê duyệt đề xuất của Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Theo đó, những người dân thuộc các hộ nghèo theo tiêu......
Liên kết chuyên mục