Số lượng và bố trí CBCC cấp xã theo loại đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

22/7/2019 8:54

Tuyenquang.gov.vn:


Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục