Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019

26/7/2019 19:8

Tuyenquang.gov.vn: Trong ba ngày 23, 25 và 26/7/2019, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 tại 03 cụm: UBND huyện Chiêm Hóa, UBND huyện Yên Sơn và UBND thành phố Tuyên Quang.Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc
 
Tham dự Hội nghị có trên 600 đại biểu là công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, một số công chức, viên chức trực tiếp giải quyết TTHC của các phòng chuyên môn, làm việc tại Bộ phận Một cửa của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Bưu điện tỉnh.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thu Huyền, Phó trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh đã có những trao đổi về bức tranh tổng thể đối với công tác kiểm soát TTHC thông qua các chuyên đề về công bố; niêm yết công khai; rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC; phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC; công tác báo cáo; đặc biệt là chuyên đề trong việc giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016, Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017, Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đã nhấn mạnh rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng cũng như sự cần thiết trong việc nâng cao kỹ năng, hiệu quả về nghiệp vụ kiểm soát TTHC trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, thể hiện sự đổi mới phương thức, kỹ năng phục vụ của hệ thống Văn phòng nói riêng và các cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong việc quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tại Hội nghị đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu; cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực thi nhiệm vụ vận dụng những kiến thức đã được trao đổi tại Hội nghị và các văn bản hiện hành có liên quan để áp dụng phù hợp với từng vị trí việc làm để ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác kiểm soát TTHC, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh những năm tiếp theo.
Thu Huyền
Phó trưởng Phòng KSTTHC,  VPUBND tỉnh Tuyên Quang

 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục