Sơn Dương tăng cường giải pháp thu ngân sách

16/7/2019 13:0

Tuyenquang.gov.vn: Thực hiện công tác thu ngân sách năm 2019, ngay từ đầu năm Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách trên địa bàn, đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Trên cơ sở chỉ tiêu giao, các địa phương đã tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thu ngân sách nhà nước ngay từ những tháng đầu năm với nhiều giải pháp sát thực tế. Để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu, hạn chế việc dây dưa, nợ đọng, công tác tuyên truyền được xem là nhiệm vụ thường xuyên, đi đôi với cải cách thủ tục hành chính thuế. Công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc kê khai của người nộp thuế được chú trọng.
 

Khách hàng giao dịch tại Chi cục thuế Sơn Dương

Chi cục Thuế chủ động xây dựng kế hoạch thu cụ thể đến từng đội, từng địa bàn, từng khoản thu; tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thông qua các hình thức như: Tư vấn, giải đáp qua điện thoại, trả lời bằng văn bản, tổ chức hội nghị tọa đàm, đối thoại với người nộp thuế… Quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh, góp phần  thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với đó, UBND huyện tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn; đồng thời, mời gọi, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế cùng toàn thể nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Khai thác lợi thế của huyện để phát huy tiềm năng thế mạnh các vùng nguyên liệu lớn như: Chè, du lịch; tập trung triển khai thực hiện các biện pháp điều hành thu, chi ngân sách, nhất là tăng thu, chống thất thu; tập trung những lĩnh vực thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách Nhà nước; các địa phương trên cơ sở chỉ tiêu giao tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thu ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm với nhiều giải pháp sát thực.

Chi cục Thuế còn chủ động tham mưu giúp UBND huyện có các chính sách kích cầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp về vốn vay, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh, phát triển sản xuất, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; tăng cường quản lý nội ngành, thắt chặt kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử, đổi mới phương pháp làm việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiểm tra, giám sát công chức thuế trong quá trình thực thi công vụ. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các tổ, đội thuế bám sát nhiệm vụ được giao, khắc phục khó khăn, tận thu các nguồn thu, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu hoàn thành vượt mức các kế hoạch được giao.

Với các giải pháp chỉ đạo, triển khai quyết liệt và đồng bộ từ huyện đến cơ sở, trong 6 tháng đầu năm 2019 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt 52 tỷ 978 triệu đồng, đạt trên trên 45% dự toán tỉnh giao, gần 45% dự toán huyện giao, bằng 87,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu đạt khá và tăng là thuế thu nhập cá nhân gần 3 tỷ đồng, đạt trên 49% dự toán và bằng 111,3% so với cùng kỳ năm trước; thu tiền sử dụng đất trên 7 tỷ đồng đạt 90% dự toán và bằng 111,8%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gần 6 tỷ đồng đạt trên 119% dự toán và bằng 140% so với cùng kỳ.
 
Theo sonduong.gov.vn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục