Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh

10/3/2019 13:57

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 21/12/2018, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2018-2019 đã có văn bản số 05/BTCHT-TT đề nghị các thành viên Ban Tổ chức Hội thi tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh.


Các đại biểu, Thành viên Ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm cùng các tác giả đã đoạt giải trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2017
 
Theo đó, tính đến ngày 21/12/2018, Thường trực Ban Tổ chức Hội thi (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội)) chưa nhận được thông báo của các thành viên Ban Tổ chức về tình hình triển khai Hội thi ở địa phương, ngành mình được giao phụ trách.

Để Hội thi thành công theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực Ban Tổ chức trân trọng đề nghị các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Hội thi tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống ngành và địa phương được phân công phụ trách; đồng thời báo cáo kết quả kiểm tra về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi) trước ngày 10/3/2019 để phục vụ kỳ họp Ban Tổ chức Hội thi trong tháng 3/2019.
 
Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email