Đến tháng 03/2018 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,73%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 18/04/2018 14:42
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Những ngày cao điểm thực hiện bổ sung và chuẩn hóa thông tin thuê bao di động trả trước 20/4/2018 11:10

Chỉ còn 4 ngày nữa, khi Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành được tròn 1 năm, cũng là thời điểm các doanh nghiệp Viễn thông và chủ các thuê bao di động trả trước phải......
Liên kết chuyên mục