Đến tháng 05/2018 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,75%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 12/06/2018 08:00
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Chủ động ứng phó với mưa lũ, thiên tai 20/7/2018 8:51

UBND vừa ban hành công văn số 2191/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, Đài khí tượng Thủy văn Tuyên Quang, UBND nhân dân các huyện, thành phố về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, thiên tai....
Liên kết chuyên mục