UBND tỉnh chỉ đạo về việc bảo đảm an ninh trật tự trong trường học

9/11/2017 9:33

Tuyenquang.gov.vn: Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội tại các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 3459/UBND-KGVX ngày 02/11/2017 chỉ đạo về việc bảo đảm an ninh trật tự trong trường học.Trường THPT Xuân Huy (Yên Sơn). Ảnh: Huy Hoàng

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong việc triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
 
UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục giá trị sống cho các em học sinh. Đẩy mạnh triển khai công tác tham vấn, tư vấn tâm lý học đường, kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn cho học sinh; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng các câu lạc bộ phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho học sinh.
 
Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức, hội - đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, quản lý, giám sát và giáo dục học sinh để phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bạo lực học đường.
 
Bên cạnh đó, xử lý nghiêm khắc các cán bộ, giáo viên thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý, giáo dục học sinh, để ngăn chặn các vụ việc bạo lực học đường. Khẩn trương ký kết Quy chế phối hợp giữa nhà trường với Công an địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội để phối hợp quản lý, giáo dục và có sự răn đe khi cần thiết.

Các cơ sở giáo dục cần có biện pháp theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các vụ việc học sinh tổ chức gây gổ, đánh nhau ở trong và ngoài nhà trường; phát huy vai trò chủ động, tích cực của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác hành vi bạo lực xảy ra đối với bản thân, bạn bè để nhà trường và gia đình có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo cần thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo phân cấp quản lý.
 
UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong và ngoài nhà trường; đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường.
 
Các cơ quan báo đài cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên và đảm bảo an ninh trật tự trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường. Kịp thời phát hiện và đưa tin những mô hình, gương điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương...
 
Quang Sơn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục