Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ sở in, photocopy trên địa bàn toàn tỉnh

13/11/2017 9:44

Tuyenquang.gov.vn: Nhằm triển khai, phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực in, photocopy trên địa bàn toàn tỉnh, từ ngày 9/11/2017 đến ngày 11/11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ in và photocopy cho chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin; các cơ sở in, photocopy trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình.Quang cảnh lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ sở in, photocopy tại huyện Chiêm Hóa.
 
Tại hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã phổ biến các quy định của Luật Xuất bản, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in. Đặc biệt phổ biến, trao đổi các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động in, photocopy; các hành vi bị cấm trong hoạt động in, photocopy; điều kiện hoạt động của cơ sở in; điều kiện nhận chế bản, in, gia công sau in các ấn phẩm báo chí, xuất bản phẩm, biểu mẫu, giấy tờ của các cơ quan nhà nước, hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá, các sản phẩm in gia công cho nước ngoài...; trách nhiệm của các cơ sở khi hoạt động in và photocopy về chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất khi phát hiện ấn phẩm nhận in có nội dung vi phạm các quy định của pháp luật.
 
Sau khi tiếp thu nội dung bài giảng và các quy định pháp luật, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các học viên đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác quản lý hoạt động in, phát hành và công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. 
 


Hoạt động in của tỉnh đã và đang phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng.
Ảnh: Công nhân công ty TNHH In Vũ Liên đang điều khiển máy in Offset công nghiệp.

Thời gian qua hoạt động in của tỉnh đã và đang phát triển mạnh mẽ cả về tốc độ, quy mô. tạo được nhiều xuất bản phẩm tốt về chính trị và hấp dẫn về nội dung, góp phần tích cực vào nâng cao tri thức nhân dân, góp phần vào ổn định trật tự xã hội, xây dựng văn hoá và phát triển kinh tế trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực thì tình trạng in khi chưa có giấy phép hoặc không có giấy phép, in nối bản trái phép, in nhái, photocopy xuất bản phẩm hàng loạt…
 
Qua đợt tập huấn lấn này sẽ giúp cho các chủ cơ sở in, photocopy, và chuyên viên các Phòng Văn hóa và Thông tin của các huyện trao đổi kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, nghiệp vụ; đồng thời cũng là dịp để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống in lậu tại các địa phương trên toàn tỉnh. Chương trình tập huấn sẽ được tiến tục triển khai tại các huyện, thành phố còn lại trong tháng 11/2017.

Quang Sơn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục