UBND tỉnh trả lời Cử tri xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa về việc Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình còn thiếu trong khu tái định cư thôn An Quỳnh và thôn An Thịnh

10/11/2018 8:53

Tuyenquang.gov.vn: Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình còn thiếu trong khu tái định cư thôn An Quỳnh và thôn An Thịnh: Đoạn đường từ thôn An Thịnh đi thôn Nà Bó và đường vào khu nghĩa trang của thôn; Nắp rãnh thoát nước tại các khu tái định cư chưa được hoàn thiện

Trả lời:

Việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng có trong danh mục đầu tư tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ đến nay chưa được triển khai thực hiện là do khó khăn về nguồn vốn. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang có trách nhiệm tham mưu, bố trí kế hoạch vốn phù hợp để thực hiện các nội dung của Dự án khi được Chính phủ bố trí nguồn vốn.
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục