Thông báo về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại đối vói bà Phạm Kim Thu trú tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tuyên Quang

29/12/2018 8:21

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục