Sửa quy định về quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2013/TT-BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Bộ Nội vụ đề nghị sửa đổi Luật Viên chức
Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức vì hiện nay thực tiễn triển khai các quy định của Luật Viên chức còn một số vướng mắc, bất cập.

Đề xuất quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Điều 7, Điều 8 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Sửa quy định những người là công chức
Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định những người là công chức.

Luật Thể dục, thể thao: Chính thức hợp pháp hóa đặt cược thể thao
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao vừa được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
Đây là nội dung nằm trong Quyết định 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

Đi xe máy quên gạt chân chống - lỗi nhỏ, phạt nặng
Hầu như ai điều khiển xe máy cũng ít nhất một lần quên gạt chân chống. Theo quy định của pháp luật, lỗi không gạt chân chống xe máy bị phạt bao nhiêu tiền?

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 66/KH-UBND về Tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh đến năm 2021.

Không dùng ngân sách để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp Nhà nước
Đây là một trong những nhiệm vụ được Quốc hội đề ra tại Nghị quyết 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Những chiến sỹ an ninh trên trận tuyến thầm lặng
Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được sự quan tâm lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành, lực lượng An ninh nhân dân(ANND) đã không ngừng lớn...

1/7/2018 - Luật Tiếp cận thông tin chính thức có hiệu lực
Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua (19/4/2016) tại kỳ họp thứ 11, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Đây là một đạo luật có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc cụ thể hóa quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - đó là “quyền được biết” của dân là dấu mốc...

Cần có cách nhìn nhận đúng về Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Trên thế giới, các đặc khu kinh tế theo các mô hình khác nhau đã được hình thành từ trước thế kỷ XV. Trong quá trình phát triển, các mô hình đặc khu ngày càng lớn mạnh, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Tính đến năm 2016, toàn thế giới có...

Nâng cao ý thức chấp hành Luật An ninh mạng cho người dân
Luật An ninh mạng được thông qua tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV. Luật gồm 07 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt...

Hội nghị tuyên truyền Luật Thống kê năm 2015
Ngày 27/6, Cục Thống kê tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật thống kê năm 2015 và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thống kê.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong nhân dân không nghe theo kẻ xấu
Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn cử tri và nhân dân cả nước không nghe theo kẻ xấu làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống...

Tổng Bí thư: 'Làm đặc khu không phải để người ta vào chiếm hết cả đất'
Giải tỏa lo ngại của cử tri về vấn đề đặc khu, Tổng Bí thư khẳng định, xây dựng đặc khu để phát huy được tất cả các lợi thế của đất nước.

Cảnh giác, tỉnh táo trước âm mưu kích động biểu tình, gây rối của các thế lực thù địch, phản động
Trong 2 ngày 10, 11/6 vừa qua, các thế lực thù địch, tổ chức phản động và số đối tượng cơ hội chính trị đã gia tăng các hoạt động chống phá, lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân tham gia biểu tình, gây rối an ninh, trật tự tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận. Đáng...

Thể hiện tình yêu nước đúng cách
Hàng triệu người dân yêu nước đang tỏ sự bức xúc khi mà trong những ngày qua, trên một số diễn đàn, mạng xã hội xuất hiện nhiều lời kích động, lôi kéo người dân biểu tình chống lại chính quyền và các lực lượng chức năng sau khi nghe thông tin về dự án Luật Đơn vị hành chính kinh...
Liên kết chuyên mục