Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Khen thưởng thành tích trong hoạt động Hội và phong trào Cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2012 - 2017)

13/10/2017 15:12

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email