Giao ban khối Đảng, đoàn thể, nội chính tỉnh quý II/2018

10/7/2018 11:6

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 9/7, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, nội chính tỉnh quý II-2018. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, nội chính tỉnh.Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong quý II-2018, các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, nội chính tỉnh đã tham mưu, tổ chức học tập quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức tổng kết, sơ kết đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tổ chức thành công sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X, Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị; tham mưu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý; ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh… Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo chương trình kế hoạch.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tích cực triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Các cơ quan trong khối nội chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, góp phần tạo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích và làm rõ những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện và đưa ra các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm như: Tham mưu tổ chức kiểm tra, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân, dư luận xã hội, tăng cường giải quyết những vướng mắc, tồn tại ở cơ sở, công tác đảm bảo an ninh trật tự; hỗ trợ những người dân bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt; sắp xếp tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng và tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 Trung ương 6 (khóa XII); tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; huy động trẻ đi nhà trẻ…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng ghi nhận thời gian qua các cơ quan trong khối Đảng, đoàn thể, nội chính tỉnh, các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, đặc biệt là giữ vững ổn định chính trị, giải quyết được những việc nổi cộm trong nhân dân. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Đẩy nhanh tiến độ tham mưu kiểm tra đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu hoàn thiện Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường nắm tình hình tư tưởng nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm ở cơ sở để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động. Các huyện chủ động đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ của cấp mình, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2018, thực hiện tốt chủ trương xây dựng mỗi huyện có từ 1 đến 2 sản phẩm có thương hiệu chủ lực của địa phương, mỗi xã có một sản phẩm hàng hóa; chủ động khắc phục thiên tai, khảo sát xây dựng đơn giá thu gom rác thải nông thôn;  chuẩn bị điều kiện để thực hiện tổng điều tra dân số, nhà ở…Các cơ quan khối nội chính nắm chắc tình hình và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời chủ động đề xuất các biện pháp xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ đề ra năm 2018, nhất là các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu đạt thấp, các chương trình, kế hoạch tiến độ còn chậm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email