Quyết định thưởng tiền cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

15/1/2019 15:34

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục