Côn Lôn xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

7/1/2019 10:3

Tuyenquang.gov.vn: Trong những năm qua, Ban CHQS xã Côn Lôn (Na Hang) đã phát huy tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở. Lực lượng dân quân trong xã không ngừng được củng cố đảm bảo về số lượng, chất lượng, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.Lực lượng dân quân xã Côn Lôn tham gia làm đường bê tông nông thôn.

Hằng năm, Ban CHQS xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng; trong đó xác định rõ chỉ tiêu, biện pháp về tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân sát với yêu cầu, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của địa phương. Đồng thời chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xã triển khai, tổ chức thực hiện việc chăm lo, xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang xã vững mạnh.

Trong công tác xây dựng lực lượng dân quân, hàng năm, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ban CHQS xã đã chủ động phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân thông qua hệ thống loa truyền thanh, qua các hoạt động văn hóa và các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm... Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các văn bản về Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, nhất là trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, chiến sỹ dân quân trong tình hình mới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân về yêu cầu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng dân quân, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền; nêu cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. 

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy xã về củng cố lực lượng dân quân có số lượng phù hợp, nâng cao chất lượng, Ban CHQS xã đã triển khai xây dựng lực lượng dân quân đúng theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”. Đơn vị tổ chức rà soát quân số đủ thời gian phục vụ, quân số cần thay thế, dự kiến số cần bổ sung để đề nghị cấp trên ra quyết định bổ nhiệm vào lực lượng dân quân. 

Căn cứ kế hoạch huấn luyện, hướng dẫn của cấp trên và tình hình địa phương, hàng năm Ban CHQS xã đều xây dựng kế hoạch huấn luyện cụ thể, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ thao trường, tài liệu, giáo án, bài giảng, đảm bảo đầy đủ vật chất phục vụ nhiệm vụ huấn luyện cho các lực lượng. Trong huấn luyện, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, thời gian quy định, quân số tham gia trung bình đạt trên 98,5%. Qua mỗi nội dung huấn luyện, đơn vị đều tổ chức ôn luyện theo từng bước, uốn nắn từng cử động, động tác cho chiến sỹ, kịp thời rút kinh nghiệm. Qua kiểm tra đánh giá của cấp trên và kiểm tra huấn luyện hằng năm tại cơ sở kết quả đều đạt khá, giỏi, trong đó giáo dục chính trị đạt 70% khá, giỏi, quân sự đạt 74% khá, giỏi.

Từ năm 2013 đến nay, Ban CHQS xã đã được Chủ tịch UBND huyện Na Hang tặng 5 Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng. Tại Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh năm 2018, Ban CHQS xã Côn Lôn là một trong những tập thể điển hình được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục