Na Hang triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

15/1/2019 16:37

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 11/1, huyện Na Hang đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.


 
Năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Na Hang đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Sản xuất nông lâm nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Tổng sản lượng thực đạt trên 18.800 tấn. Chăn nuôi phát triển ổn định, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống rét, công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi; Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt gần 680 tấn. Trồng rừng đạt 108% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 1.236 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 24 tỷ đồng. Văn hóa xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực.


Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, huyện Na Hang tập trung triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách; huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, sản xuất hàng hóa; nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa - xã hội./.

Theo TTV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục