Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách 2018

18/1/2019 16:30

Tuyenquang.gov.vn: Năm 2018, dù được giao dự toán thu ngân sách nhà nước tăng khá cao nhưng toàn thể cán bộ công chức Chi cục Thuế thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2019, đơn vị tiếp tục quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính
cho Chi cục Trưởng và Phó Chi cục trưởng Cục Thuế thành phố.

 
Cụ thể năm 2018 tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 424,846 tỷ đồng bằng 104,4% dự toán UBND tỉnh, bằng 103,1% dự toán UBND thành phố và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Có 6/9 khoản thu do cơ quan Thuế quản lý đạt trên 100% so với dự toán UBND tỉnh giao: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 325,5%; thuế Thu nhập cá nhân đạt 111,2%; thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp đạt 211,5%; thu tiền sử dụng đất đạt 105,9%; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 202,7%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 295,1%.

Có được kết quả như trên là do ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế thành phố đã phân bổ dự toán thu cho từng cán bộ, viên chức trong đơn vị; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách thuế, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế. Đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách thuế; tổ chức quản lý thu đối với các đơn vị xây dựng cơ bản, tăng cường kiểm tra giám sát kê khai thuế; tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, kịp thời phát hiện các sai sót nhằm chống thất thu ngân sách. 
 
Đặc biệt, trong năm, Chi cục Thuế đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25/5/2018 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn; tham mưu tổ chức hội nghị đánh giá về công tác thu NSNN để đánh giá nguồn thu, đề ra một số nhiệm vụ giải pháp cho thời gian tiếp theo; tham mưu cho thành phố thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban. Thường trực Ban chỉ đạo là cơ quan thuế và thành viên là các cơ quan, ban ngành của thành phố có liên quan, thực hiện nhiệm vụ đôn đốc các khoản nợ của người nộp thuế và thực hiện công tác chống thất thu ngân sách đối với một số lĩnh vực khoáng sản, thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh đó, Chi cục quyết liệt triển khai các biện pháp thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm thu dứt điểm nợ thuế có khả năng thu năm 2017 chuyển sang và nợ phát sinh của năm 2018, và nghiêm túc thực hiện chỉ thị 04 của BTC ngày 15/10/2018, công văn số 4080 của Tổng cục Thuế về thu hồi nợ đọng thuế. Chi cục tổ chức rà soát các doanh nghiệp, cá nhân có rủi ro cao về thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, lâm sản và doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, các quyết định xử phạt sau kiểm tra trong năm 2018 được đôn đốc 100% kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước, không có quyết định tồn đọng, đã góp phần làm tăng thu ngân sách. Đến 31/12/2018 tỷ lệ nợ thuế thấp hơn so với nợ cùng kỳ năm 2017 là 2%, nếu tính số nợ có khả năng thu thì tỷ lệ nợ còn 3,6%. 

Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách trong năm 2019 là 460 tỷ đồng, Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm với 10 giải pháp cụ thể: Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu, quản lý và cưỡng chế nợ thuế; đặc biệt hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công việc của cán bộ, công chức, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Phấn đấu giảm nợ đọng ở dưới mức 5% tổng số thu ngân sách nhà nước.

Với những thành tích đã đạt được trong năm qua, tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019 của Cục Thuế tỉnh tổ chức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính cho Chi cục Trưởng và Phó Chi cục trưởng Cục Thuế thành phố năm 2018.

Tạ Văn Tuấn
 Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục