Đến tháng 05/2018 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,75%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 12/06/2018 08:00
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Tuyên Quang 21/6/2018 7:28

Ngày 20/6, HĐND thành phố Tuyên Quang tổ chức kỳ họp thứ 6. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện một số ban HĐND tỉnh; các đại......
Liên kết chuyên mục