GCN đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh có giống nhau?
Nhiều người thường nhầm lẫn về hai khái niệm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Giấy phép kinh doanh và cho rằng hai loại giấy này đều là một. Tuy nhiên theo Luật Doanh nghiệp 2014, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh khác nhau.

Quy định mới tiêu chuẩn 'Gia đình văn hóa', 'Khu dân cư văn hóa'
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2018/ NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".

Tác hại của rượu, bia và những con số đáng báo động
Những ảnh hưởng bất lợi của sử dụng rượu, bia đối với sức khỏe, kinh tế-xã hội đang ngày càng gia tăng và là thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam đã cam kết.

Nghị định số 111/2018/NĐ-CP: quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương
Ngày 31/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương

Quy định mới về mức chi xây dựng chương trình đào tạo đại học
Từ ngày 03/10/2018, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư 76/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Hướng dẫn báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2018/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

5 bước trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

4 trường hợp thụ lý ngay vụ việc trợ giúp pháp lý
4 trường hợp thụ lý ngay vụ việc trợ giúp pháp lý được nêu rõ tại Thông tư 12/2018/TT-BTP

Không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, nêu rõ việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy...

Loại đèn nào không được thả vào Trung thu
Tết Trung thu (15/8 Âm lịch) đang đến gần trong niềm háo hức và mong chờ của cả trẻ nhỏ và người lớn. Các loại đèn trung thu là thứ được sử dụng nhiều nhất trong dịp này. Tuy nhiên, có một loại đèn được pháp luật nghiêm cấm sử dụng.

Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Đề xuất mới về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Quy định về mức chi cho ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 70/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 80/KH-UBND thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 987/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018.
Liên kết chuyên mục