Thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 55 /KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện 'Năm dân vận chính quyền' 2019
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 57 /KH-UBND về triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Thực hiện Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' năm 2019
Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vừa ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2019.

Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2019
Sáng ngày 11/5, tại hội trường nhà khách Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công ty tư vấn đào tạo đấu thầu và quản lý kinh tế tổ chức khai giảng lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2019.

Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng bắt giun đất bằng thiết bị kích điện trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa có công văn gửi 1042 /UBND-NLN gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; UBND các huyện, thành phố về tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng bắt giun đất bằng thiết bị kích điện trên địa bàn...

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Công bố Danh mục 23 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1605/QĐ-UBND công bố Danh mục 23 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
UBND tỉnh vừa có công văn gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ quốc gia không...

Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Tỉnh đoàn Thanh niên; UBND các huyện, thành phố về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019.

Đào tạo sử dụng chữ ký số, chứng thực chữ ký số trong cơ quan nhà nước năm 2019 tại huyện Sơn Dương
Trong 2 ngày 23 và 24/4/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân huyện Sơn Dương, Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Viễn thông Tuyên Quang và Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương tổ chức lớp đào tạo, hướng dẫn sử dụng chữ ký số, chứng thực chữ ký số trong cơ quan...

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1602/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên...

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1615/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh...

​Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN năm 2019
UBND tỉnh vừa có công văn gửi Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Bưu điện tỉnh về thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN năm 2019.

​Công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 353 /QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Công an Tuyên Quang trả lại tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi
Ngày 16/4/2019, Công an tỉnh Tuyên Quang đã làm thủ tục trao trả tài sản cho du khách nước ngoài bị đánh rơi khi đi du lịch tại địa phương.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Tuyên Quang - 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
Ngày 15/4/1974, lực lượng Cảnh sát cơ động được thành lập. Trải qua 45 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành lực lượng Cảnh sát cơ động đã không ngừng lớn mạnh về số lượng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp...

Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2019.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 294/QĐ-UBND công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.