Khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2019

25/2/2019 9:33

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về chuẩn bị công tác khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2019.Trẻ khuyết tật được khám sàng lọc tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hương Sen. Ảnh: Thu Trang

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh làm đầu mối, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và UBND huyện, thành phố tổ chức Đoàn khám phân loại cho trẻ em bị khuyết tật tại các huyện, thành phố theo đúng kế hoạch đã đề ra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đạt kết quả cao nhất. Đảm bảo các điều kiện cần thiết (phương tiện đi lại, chỗ ăn nghỉ, kinh phí phục vụ Đoàn...) để Đoàn khám phân loại cho trẻ em bị khuyết tật trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả.

Sở Y tế cử cán bộ tham gia Đoàn khám phân loại cho trẻ em bị khuyết tật tại các huyện, thành phố. Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thông báo kế hoạch, thời gian, địa điểm khám phân loại cho trẻ em bị khuyết tật trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thực hiện việc khám phân loại cho trẻ em bị khuyết tật trên địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trong việc khám phân loại cho trẻ em bị khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc khám phân loại cho trẻ em bị khuyết tật trên địa bàn tỉnh và các chế độ, chính sách của Nhà nước cho trẻ bị khuyết tật.

UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn khám phân loại cho trẻ em bị khuyết tật thực hiện việc khám phân loại cho trẻ em bị khuyết tật thiết thực và đạt hiệu quả. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn nắm chắc và thông báo số lượng các đối tượng trẻ em bị khuyết tật (trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch, khuyết tật vận động, các bệnh về mắt bẩm sinh, tim bẩm sinh và các dạng bệnh hiểm nghèo khác) để thực hiện việc khám phân loại; tuyên truyền, vận động các gia đình có trẻ bị khuyết tật đưa trẻ đến khám phân loại. Lập danh sách trẻ em bị khuyết tật của huyện, thành phố đã qua rà soát.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email