Công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

27/2/2019 15:10

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính lĩnh vực Khoáng sản; Môi trường; Tài nguyên nước; Khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.Quyết định này được công khai tại trụ sở làm việc và trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định.
Ảnh: Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT.

 
Theo Quyết định công bố kèm theo Danh mục 20 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc các lĩnh vực: Khoáng sản (02 thủ tục); Môi trường (05 thủ tục); Tài nguyên nước (10 thủ tục); Khí tượng thủy văn (03 thủ tục) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở TN&MT. Các thủ tục này đều được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh, triển khai công khai tại trụ sở làm việc và trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đăng tải đầy đủ Quyết định này và Danh mục, nội dung cụ thể của 20 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ: www.tuyenquang.gov.vn.
 
Lâm Sơn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email