Công bố 43 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông

27/2/2019 15:29

Tuyenquang.gov.vn: Theo Quyết định số 1474/QĐ-UBND UBND tỉnh vừa ban hành, đã công bố danh mục 43 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang (tuyenquang.gov.vn)

Trong 43 thủ tục hành chính được công bố, thủ tục hành chính cấp tỉnh về lĩnh vực xuất bản, in và phát hành gồm 14 thủ tục; lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có 16 thủ tục; lĩnh vực bưu chính có 6 thủ tục; lĩnh vực báo chí có 5 thủ tục. Thủ tục hành chính cấp huyện có 02 thủ tục đó là khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy, và thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.
 
Các thủ tục hành chính này đều được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, UBND tỉnh giao sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công khai tại trụ sở làm việc và trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định, đồng thời đăng tải đầy đủ Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Danh mục 43 thủ tục hành chính tại quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
 
Lâm Sơn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email