Đến tháng 02/2017 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,90%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 01/03/2017 14:40
Đến tháng 02/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
9.142
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 15/02/2017 00:00

Những cử nhân làm nghề nông 28/3/2017 9:33

Sẽ luôn có những cánh cửa mở ra cho mọi người. Điều này đã được những thanh niên có bằng cử nhân ở Tuyên Quang theo đuổi. Họ không chỉ chăm chăm theo đuổi mục tiêu là cán bộ, công chức nhà nước, mà......
Thông tin doanh nghiệp