Nhiều chính sách phát triển ngành nghề nông thôn
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2018/NĐ-CPvề phát triển ngành nghề nông thôn.

Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản
Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 390/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản.

Ban hành quy định mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 09/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Thông tư này quy định về điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập, chấm dứt hoạt động, giải thể, thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh,...

Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2018/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quản lý phí thẩm định điều kiện để cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 22/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 299/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2018
Khách sạn, chung cư phải mua bảo hiểm cháy nổ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ; quy định mới trong tuyển sinh đại học 2018...là những chính sách nổi bật, có hiệu lực thi hành từ tháng 4/2018.

Quy định mới xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 48/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Quy định tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó quy định rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quy định 6 loại tài sản thuộc sở hữu toàn dân
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Quy định mới về điều kiện kinh doanh theo phương thức đa cấp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP​ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 02/05/2018 và thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Bổ sung điều kiện quản lý nội dung thông tin mạng xã hội
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó, bổ sung điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với...

Quy định điều kiện công nhận điểm, khu du lịch
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Trong đó, Chính phủ quy định về điều kiện công nhận điểm, khu du lịch.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2018
Cho phép thực hiện cơ chế chuyển đổi chủ tàu; dừng khuyến mại 50% thẻ nạp cho thuê bao di động trả trước; siết quản lý ô tô cũ nhập khẩu; thu tiền sử dụng đất với diện tích tăng thêm;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2018.

Quy định giá cước kết nối của dịch vụ thoại
Bộ Thông tin và truyền thông đã ban hành Thông tư 48/2017/TT-BTTTT Quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc, với giá cước kết nối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động...

Bản ghi âm, ghi hình nhằm mục đích thương mại được trả tiền nhuận bút
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 (Luật sở hữu trí tuệ) về quyền tác giả, quyền liên quan. Nghị định này có hiệu...

Ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Việt Nam đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư với các nước đối tác chiến lược
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 213/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng”.
Liên kết chuyên mục