Công bố danh mục giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 979/QĐ-UBND của UBND tỉnh vừa ban hành đã quy định rõ các danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát...

Chỉnh trang, cải tạo hệ thống cáp treo thông tin: Nỗ lực để thành phố đẹp hơn
Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông, hạn chế tối đa các sự cố làm ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật trong truyền tải điện và thông tin liên lạc, công tác chỉnh trang, cải tạo hệ thống cáp treo thông tin của các doanh nghiệp viễn thông và truyền...

Công bố Danh mục giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh và Sở Ngoại vụ
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 978/QĐ-UBND và 977/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, Sở Ngoại...

Hội nghị trực tuyến về tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
Ngày 12/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo. Đồng chí...

Công bố Danh mục giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 847/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tháng 8/2017: Hơn 81.000 lượt khách du lịch đến với Tuyên Quang
Chỉ trong tháng 8/2017, toàn tỉnh đã thu hút được 81.200 lượt khách du lịch, tổng thu từ khách du lịch đạt 73 tỷ đồng, nâng tổng số lượt khách du lịch đến với Tuyên Quang trong 8 tháng năm 2017 là 1.198.000 khách, đạt 80,4% kế hoạch năm, tăng 7,3% so với cùng kỳ; tổng...

Chi cục Kiểm lâm làm tốt công tác bảo vệ rừng
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trong tháng 8/2017, đã xử lý 42 vụ vi phạm, tịch thu 32 phương tiện, 18,998 m3 gỗ các loại, phạt hành chính 675 triệu đồng (đã thu nộp ngân sách nhà nước 575 triệu đồng). Toàn tỉnh không có vụ cháy nào xảy ra, số vụ chặt phá rừng chỉ có 01...

Tuyên Quang trồng hơn 11.400 ha rừng tập trung
Theo báo cáo của Cục Thống kê, tiến độ trồng rừng tính đến ngày 15/8/2017 toàn tỉnh đã trồng được 11.404,5 ha rừng tập trung, đạt 96,6% kế hoạch đề ra, bằng 102,10% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán là 649,39 nghìn cây (quy ra 391,2 ha); sản lượng gỗ...

Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2017
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 73/KH-UBND tỉnh về triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ngành Giao thông vận tải đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội
Qua 72 năm xây dựng và phát triển, ngành Giao thông vận tải tỉnh đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ, nhất là đầu tư phát triển hệ thống giao thông đáp ứng sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Mạng lưới giao thông của tỉnh đã kết nối các...

Phê duyệt chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 898/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Triển khai việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 2520/UBND-KGVX về việc triển khai bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

​Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 844 /QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông phục vụ phòng, chống thiên tai
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa ban hành văn bản số 15/PCTT - VP gửi Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang, Sở Thông tin và Truyền thông, Cơ quan thường trú TTXVN tại Tuyên Quang, BáoTuyên Quang về tăng cường công tác thông tin truyền thông...

Lập Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang năm 2017
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 885/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương thực hiện nhiệm vụ lập Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang năm 2017 (Chuyên đề "Môi trường các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh").

Đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng năm 2017
Ngày 10/8, tại Nhà khách Minh Thanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho cán bộ, công chức, viên chức các Sở, Ban,...

Công bố thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang: gần 800 trạm thu phát sóng thông tin di động đều đảm bảo an toàn vận hành
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các Doanh nghiêp viễn thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố tiến hành tổ chức kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột tháp anten...

Công bố Danh mục giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 841/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

Triển khai xác định ranh giới và đóng mốc điều chỉnh quy hoạch phân loại rừng
UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xác định ranh giới và đóng mốc điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) tỉnh Tuyên Quang.
Liên kết chuyên mục