Kết quả nghiệm thu dự án tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang 21/08/2018

<

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
Thời gian thực hiện: 01/2015 - 3/2016

Nội dung chính dự án: 
- Khai thác kết quả, sản phẩm của dự án “chương trình chắp cánh thương hiệu”.
- Xây dựng 24 số Chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống”, đảm bảo thời lượng phát sóng tối thiểu 20 phút/số, mỗi số chương trình gồm các phần:
+ Phát hình hiệu, nhạc hiệu, lôgô, băng tên chương trình.
+ Bản tin: Thế giới, trong nước, trong tỉnh về các vấn đề có liên quan trực tiếp đến Sở hữu trí tuệ.
+ Phóng sự: Bao gồm các phóng sự liên quan trực tiếp đến Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, có thể kết hợp ý kiến chuyên gia.
+ Tương tác truyền hình: Gồm Phim tình huống; Hỏi - Đáp pháp luật và thông báo kết quả trúng thưởng.
- Thẩm định nội dung chương trình: Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thẩm định nội dung 24 số chương trình trước khi phát sóng.
- Phát sóng chương trình: 24 số chương trình được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, mỗi tháng 02 số vào sáng Chủ nhật tuần thứ nhất và sáng chủ nhật của tuần thứ 3 của tháng, phát lại vào cùng giờ ngày thứ 2 tuần tiếp theo.

Kết quả dự án: 
Dự án thực hiện đủ về nội dung, quy mô, đảm bảo về số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm, cụ thể:
- Khai thác kết quả, sản phẩm của dự án “chương trình chắp cánh thương hiệu”: Đã lựa chọn khai thác 24/208 phim tình huống từ chương trình chắp cánh thương hiệu.
- Xây dựng 24 số Chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống”, mỗi số chương trình gồm các phần: Phát hình hiệu, nhạc hiệu, lôgô, băng tên chương trình; Bản tin: Thế giới, trong nước, trong tỉnh về các vấn đề có liên quan trực tiếp đến Sở hữu trí tuệ; Phóng sự: Bao gồm các phóng sự liên quan trực tiếp đến Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, có thể kết hợp ý kiến chuyên gia; Tương tác truyền hình: Gồm Phim tình huống; Hỏi - Đáp pháp luật và thông báo kết quả trúng thưởng.
- Thẩm định nội dung chương trình: Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thẩm định nội dung 24 số chương trình trước khi phát sóng trên truyền hình.
- Phát sóng chương trình: 24 số chương trình được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, mỗi tháng 02 số, cụ thể:
+ Mục Bản tin: Đã đưa 24 tin về tình hình sở hữu trí tuệ, tin tức khoa học công nghệ và phát triển thương hiệu doanh nghiệp, làng nghề tại Tuyên Quang; 55 tin về sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế.
+ Mục Phóng sự và tọa đàm: Đã xây dựng 24 phóng sự về Sở hữu trí tuệ, phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp, làng nghề tại Tuyên Quang như sau: Hoạt động tuyên truyền về sở hữu trí tuệ trên toàn quốc và tại Tuyên Quang; Nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm; Xây dựng thương hiệu Vịt bầu Minh Hương; Xây dựng thương hiệu Trâu Chiêm Hóa; Siêu thị Tuyên Quang; Làng nghề Chè Vĩnh Tân; Công ty TNHH Linh Nguyệt phát triển thương hiệu khách sạn Á Châu trên cơ sở khai thác tốt lợi ích của quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chứng nhận nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm; Rượu chuối Kim Bình; Hướng tới một nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm gia cầm Tân Trào; Rượu thóc Lâm Bình; ….tổng kết hoạt động tuyên truyền về sở hữu trí tuệ trong giai đoạn 2015-2016 tại Tuyên Quang.
+ Mục Tương tác truyền hình: Đã lựa chọn, sản xuất 24 tiểu phẩm tình huống, nêu câu hỏi, câu trả lời cho các tình huống, 24 khán giả trả lời nhanh nhất câu hỏi của chương trình cũng đã nhận được phần quà.
 + Mục Hỏi đáp pháp luật: Đã ghi hình Bộ câu hỏi về Sở hữu trí tuệ cùng với phần trả lời của các chuyên gia.
- Ghi đĩa VCD 24 số chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống”.

Xếp loại: Khá

Lượt xem: 10
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email