Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
34/KH-UBND 18/04/2018 0:0 Phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2018
1042/UBND-KGVX 18/04/2018 0:0 Báo cáo thực trạng nguồn nhân lực và việc thực hiện các chế độ chính sách trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đối với các dân tộc thiểu số có chất lượng nguồn nhân lực thấp theo Nghị quyết số 52/NQ-CP
101/QĐ-UBND 18/04/2018 0:0 Ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
1024/UBND-TH 17/04/2018 0:0 Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5
1010/UBND-KGVX 16/04/2018 0:0 Về việc vận động ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2018
1007/UBND-KGVX 16/04/2018 0:0 Về việc triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2018
31/TB-UBND 14/04/2018 0:0 Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang
1002/UBND-TL 13/04/2018 0:0 Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018
984/UBND-NC 12/04/2018 0:0 Về việc Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2015/TT-BTP
977/UBNd-KGVX 12/04/2018 0:0 Về việc Báo cáo tình hình thực hiện công tác gia đình
02/CT-UBND 12/04/2018 0:0 Về tổ chức đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
956/UBND-KGVX 12/04/2018 0:0 V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Liên kết chuyên mục