Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
402/QĐ-UBND 17/11/2017 0:0 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đất ở Tại các điểm tái định cư trên địa bàn huyện Yên Sơn
399/QĐ-UBND 16/11/2017 0:0 Phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
18/2017/QĐ-UBND 13/11/2017 0:0 Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
386/QĐ-UBND 10/11/2017 0:0 Về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng Thủy điện sông Lô 8A, huyện Hàm Yên (giai đoạn 1)
3534/UBND-KGVX 09/11/2017 0:0 V/v tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trong mùa mưa, bão, lũ
94/KH-UBND 08/11/2017 0:0 Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021
1273/QĐ-UBND 06/11/2017 0:0 Phê duyệt dự án nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
3460/UBND - KGVX 03/11/2017 0:0 V/v triển khai Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017
3459/UBND-KGVX 02/11/2017 0:0 V/v bảo đảm an ninh trật tự trong trường học
90/KH-UBND 01/11/2017 0:0 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2016
374/QĐ-UBND 31/10/2017 0:0 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang
377/QĐ-UBND 31/10/2017 0:0 Phê duyệt danh sách các đơn vị sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang phải thực hiện đăng ký, kê khai giá

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Liên kết chuyên mục