Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
307/QĐ - UBND 14/09/2017 0:0 Về việc phê duyệt bổ sung vốn kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2017, tỉnh Tuyên Quang
1045/QĐ-UBND 14/09/2017 0:0 Về việc phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn xã An Khang, thành phố Tuyên Quang và xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
2877/UBND-NC 14/09/2017 0:0 V/v thực hiện xây dựng Đề án thành lập phường An Tường thuộc thành phố Tuyên Quang
77/KH-UBND 13/09/2017 0:0 Triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
304/QĐ-UBND 13/09/2017 0:0 Về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
1032/QĐ-UBND 11/09/2017 0:0 Phê duyệt kế hoạch tiếp nhận làm công chức, viên chức năm 2017
2817/UBND-NC 11/09/2017 0:0 V/v triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3
298/QĐ-UBND 11/09/2017 0:0 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Tuyên Quang
1026/QĐ-UBND 09/09/2017 0:0 Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch sử dụng đất vùng trồng cam huyện Hàm Yên và huyện Chiêm Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
293/QĐ-UBND 05/09/2017 0:0 Thành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Tuyên Quang
74 /KH-UBND 05/09/2017 0:0 Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại
291 /QĐ-UBND 31/08/2017 0:0 Ban hành Đề án sắp xếp lại điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2021

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Liên kết chuyên mục