Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
2192/UBND-KGVX 18/07/2017 0:0 V/v thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội
2197/UBND-NLN 17/07/2017 0:0 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại
2205/UBND-KGVX 17/07/2017 0:0 V/v thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
785/QĐ-UBND 17/07/2017 0:0 Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch" và "Sáng tác biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan) du lịch" tỉnh Tuyên Quang năm 2017
787/QĐ-UBND 17/07/2017 0:0 Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018
788 /QĐ-UBND 17/07/2017 0:0 Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017
756/QĐ-UBND 10/07/2017 0:0 Về việc thu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2017
740/QĐ-UBND 05/07/2017 0:0 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến ĐT.188 đoạn Km0+600 - Km2+500, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
742/QĐ-UBND 05/07/2017 0:0 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ Km52+00 - Km64+00 (Phúc Yên - Khau Cau), huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
741/QĐ-UBND 05/07/2017 0:0 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tăng cường mặt đường và công trình trên tuyến ĐT.186 đoạn từ Km56+900 - Km62+00 (đoạn qua khu công nghiệp Long Bình An), huyện sơn Dương và thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
737 /QĐ-UBND 05/07/2017 0:0 Về việc Thành lập Ban Chỉ đạo tuyển dụng viên chức năm 2016
739 /QĐ-UBND 05/07/2017 0:0 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình Nhà Kháo, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Liên kết chuyên mục