Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
07/CTr-UBND 24/05/2017 0:0 Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2017
41/KH-UBND 19/05/2017 0:0 Phát triển Thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020
1468/UBND-NLN 18/05/2017 0:0 V/v tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
1444/UBND-TH 17/05/2017 0:0 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
481/QĐ-UBND 16/05/2017 0:0 Về việc phê duyệt đề tài “Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới"
152/QĐ-UBND 16/05/2017 0:0 Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm Logistics tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
153/QĐ-UBND 16/05/2017 0:0 Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bưu điện huyện Yên Sơn
34 /TB-UBND 12/05/2017 0:0 Kết luận cuộc họp về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh và giải pháp phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất của Nhà máy giấy An Hòa
148/QĐ-UBND 11/05/2017 0:0 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư: Đổi mới công nghệ dây truyền sản xuất bột CaCO3¬¬ của Công ty cổ phần xây lắp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Tuyên Quang
1349/UBND-KGVX 11/05/2017 0:0 V/v chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành
1242/UBND-NLN 11/05/2017 0:0 V/v tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017
460/QĐ-UBND 10/05/2017 0:0 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Liên kết chuyên mục