Bảng giá nước sạch của Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Tuyên Quang

31/3/2017 14:31

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 27/3/2017, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá nước sạch của Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Tuyên Quang. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng toàn văn quyết định này.

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục